باحضورمرضیه مهدوی مدیر کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان ،مدیر کل بهزیستی استان و جمعی از مدیران استان مراسم اهدا تبلت به داشن آموزان نیازمند بم صورت گرفت.
این تبلت هابه ارزش تقریبی ۲ میلیاردتومان با همراهی جمعی از خیرین و بنگاه های اقتصادی فعال در شهرستان بم تهیه شده است.

 تعداد ۴۰ دستگاه تبلت توسط محمدجواد فدائی استاندار سابق کرمان، ۸۰ مورد با مشارکت خیرین و ۴۰۰ عدد نیز با مشارکت ۲ شرکت خودروسازی کرمان خودرو و مدیران خودرو تهیه و طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان اهدا شد.

خودروسازی کرمان و مدیران خودرو تعداد ۵۰۰ وسیله کمک آموزشی تبلت هم به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت مجموعه های حمایتی بهزیستی وکمیته امداد امام خمینی(ره) اهدا کردند.