مرضیه مهدوی سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی در بازدید از انجمن  خیریه سلامت بانوان ، توانمند سازی زنان آسیب دیده را امری مهم و موثر دانست و گفت جامعه ای که زنان آسیب کمتری ببینند جامعه ای سالم تر خواهد بود .
وی عنوان کرد نجات یک زن نجات یک خانواده است و نجات یک خانواده نجات یک جامعه است درشرایط کنونی زنان بیشتر در معرض آسیب هستند و باید پیشگیری های لازم  انجام شود .
مرضیه مهدوی گفت با شرایطی که در حال حاضربا شیوع ویروس کرونا در کشور است متاسفانه اقشار ضعیف آسیب پذیرتر شده اند و زنان هم  در این شرایط باید با صبر بیشتری  در کنار همسر و فرزندانشان باشند تا این مرحله را هم به سلامتی  گذر کنندو امیدواریم با حمایت دولت ، خیرین و سازمانهای مردم نهاد از آسیب بیشترخانواده ها خصوصا در حاشیه شهر جلوگیری کنیم.
انجمن  خیریه سلامت بانوان با هدف کمک به زنان آسیب دیده فعالیت خودرا در قالب خانه های سلامت بانوان  وتمرکز بر توانمند سازی  بانوان آسیب دیده تشکیل شده است . این خیریه با کمک خیرین و کمک های نهادهای دولتی در نگهداری  بانوان در خانه سلامت با هدف یادگیری مهارت برای اشتغال و شروع یک زندگی جدید فعالیت میکند.