به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، محمدصادق بصیری  26 مرداد ماه در نشست با مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان و جمعی از تشکل‌های غیردولتی عنوان کرد: حوزه اجتماعی علی‌رغم اهمیت بسیار بالایی که دارد، اما کمتر مورد توجه قرار گرفته که یکی از علل آن را می‌توان زود بازده نبودن فعالیت‌های اجتماعی دانست.

وی با تاکید بر اینکه مسائل اجتماعی با دیدگاه علمی باید مورد توجه قرار گیرند، گفت: زیربنای کار فرهنگی، سلامت، امنیت، سیاست، اقتصاد و هر آنچه را به عنوان بهینه‌سازی کشور در نظر بگیریم، بخش اجتماعی است.
بصیری با اشاره به این مسئله که در جریان بیماری کرونا، اهمیت مسائل اجتماعی بیشتر خود را نشان داده است، افزود: ضرورت امر منسجم‌سازی و همراهی و جلوگیری از کارهای موازی و متضاد در فعالیت تشکل‌های غیردولتی احساس می‌شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان، فعال‌سازی شورای اجتماعی جهت هماهنگی بیشتر فعالیت تشکل‌ها را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: فعالیت‌های موازی باید حذف شده ودر جهت تقویت اقدامات موثر پیش‌ رویم.
مرضیه مهدوی سرپرست دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمان نیز بیان کرد: تشکل‌ها در استان کرمان فعال هستند، اما متاسفانه به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند و نهاد مسنجمی نیستند.
وی راه‌اندازی شبکه بهم پیوسته‌ای از تشکل‌های دولتی را ضروری دانست و ادامه داد: تشکل‌ها به این شکل می‌توان از خدمات بهتر استفاده کرده و همپوشانی داشته و به هم کمک کنند.
مهدوی پیشنهاد راه‌اندازی خانه تشکل‌ها و استفاده از ظرفیت خودشان را ارائه کرد و ابراز داشت: تشکل‌ها در حیطه‌های مسئولیتی مشخص باید منسجم‌ شوند و یکدیگر کمک کنند.