با صدور حکمی از سوی محمدجواد فدائی استاندار کرمان، خانم مرضیه مهدوی کمال‌آبادی به عنوان سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان منصوب شد. پیش از این زهرا موسی‌پور، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان بود که به درجه‌ی بازنشستگی نائل شد.