زهرا موسی پور مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان با بیان اینکه ریشه اغلب مسائل اجتماعی بیکاری است بر تهیه یک برنامه کامل و نقشه راه که بتواند درمان اعتیاد در سطح جنوبشرق را به نتیجه برساند تاکید کرد و گفت : با محوریت فرمانداری و با مشارکت بهزیستی ، آموزش و پرورش ، نیروی انتظامی و با استفاده از ظرفیت سپاه بایداین برنامه تهیه شود.
مدیر کل امور اجتماعی فرهنگی استانداری کرمان بهمراه مدیرکل بهزیستی استان کرمان درادامه  سفر به شهرستان بم از محل پیشنهادی برای راه اندازی کمپ ماده 16 بازدید کردند.