با حضور مدیرکل اجتماعی استانداری، شهردار، جمعی از معاونان و شهرداران مناطق، اعضای شورای اسلامی شهر، مدیرکل امور اتباع و امور مهاجرین استان و اعضای مؤسسۀ خیریۀ اسرا، مرکز ساماندهی کودکان خیابانی در محل این مؤسسه افتتاح شد
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت: طبق آمار جمع‌آوری کودکان کار در سال گذشته، بیش از ۹۰ درصد آن‌ها از اتباع بیگانه هستند که نیازمند مشارکت و حمایت اداره‌ کل اتباع و امور مهاجرین استان در ساماندهی آنها بعد از جمع‌آوری دارد
"زهرا موسی پور" صبح امروز ۱۲ تیرماه در مراسم افتتاح مرکز ساماندهی کودکان خیابانی در کرمان ضمن تشکر از شهرداری و موسسه اسرا در راه‌اندازی این مرکز گفت: وجود چنین مراکزی می‌تواند روحیه انفاق و نوع ‌دوستی مردم را سامان‌دهی کند و مردم می توانند به ‌جای پول دادن به کودکان کار در خیابان‌ها به این موسسات کمک کنند تا جای امن و امکان آموزش و بهداشت را برای کودکان کار فراهم کنند
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان خاطرنشان کرد: طبق آمار جمع‌آوری کودکان کار در سال گذشته، بیش از ۹۰ درصد آن‌ها از اتباع بیگانه هستند که نیازمند مشارکت و حمایت اداره‌کل اتباع و امور مهاجرین استان در ساماندهی آن‌ها بعد از جمع‌آوری دارد
 مدیرعامل موسسه خیریه مردم‌ نهاد «اسرا» نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰ نفر از کودکان کار تحت پوشش و حمایت این موسسه قرار دارند، گفت: در خصوص سامان‌دهی کودکان خیابانی نیاز به مکان مناسب داشتیم که شهرداری در تأمین و تجهیز این مکان به ما کمک کرد