جلسه هیات اندیشه ورز استانداری با حضور مدیر کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری ، سرهنگ پریور رئیس پلیس استان و سایر اعضای جلسه در تاریخ دوم تیرماه برگزار گردید
این جلسه جهت بررسی راه های افزایش اعتماد،سرمایه اجتماعی و رضایتمندی  وهمچنین  آگاهی از خواسته ها و انتظارات جامعه و راهکارهای افزایش همکاری های حقوقی و قضائی در محل سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی  برگزار گردید.
زهرا موسی پور مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به  وقوع قتل های اخیر در سطح استان ارائه راهبردهای عملیاتی را لازم دانست .
وی هیئت اندیشه ورز را محلی برای ارائه  دیدگاه های جدید به منظور پیشگیری و کاهش از وقوع قتل های شرافتی و سایر آسیب های اجتماعی دانست .
مدیرکل اموراجتماعی استانداری با تاکید به قدرت رسانه در آموزش و ارتقافرهنگ جامعه تهیه کلیپ ها و فیلم های اثر گذار و آشنا نمودن رسانه ها با تغییرات جدید جامعه راضروری دانست .
زهرا موسی پور گفت تاکید بر مسئولیت اجتماعی سازمان ها و استفاده از این ظرفیت برای فراهم کردن فرصت توسعه فعالیت های مدنی و فعالیت گروه های داوطلبانه و سازمان های مردم نهاد در حوزه فعالیت سازمان های مختلف در کاهش آسیب ها بسیا موثر است و باید توجه بیشتری به این حوزه داشته باشیم
وی گفت تسهیل فرآیند شکل گیری گروه های انجمنی و داوطلبانه و رفع موانع فعالیت آن ها و استقرار سیاست ها و معیارهای روشن و شفاف در این زمینه را پیگیری میکنیم
 وی افزود نشست های تخصصی، ویژه پیشگیری  این موضوع  با جناب استاندار محترم برگزار خواهیم نمود تا بتوانیم با استفاده از نظرات بالاترین مقام اجرائی استان پیشگیری به موقع از این آسیب اجتماعی داشته باشیم