جلسه راهکارهای کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی در دوران پسا کرونا با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری مدیرکل اموراجتماعی وفرهنگی ،تعدادی از مدیران کل ادارات و فرمانداران استان بصورت ویدئو کنفرانس در سالن پیامبراعظم استانداری برگزاری گردید
دکتر بصیری کرونا را یکی از بزرگترین مشکلات جهان امروز دانست وگفت این بحران اثرهای  بلند مدت و کوتاه مدت در زندگی انسانها دارد .
معاون سیاسی امنیتی استاندار خطرکرونا را برای جامعه زنان پررنگ تر دانست و افزود نباید اجازه دهیم که تبعات کرونا در جامعه ما زنگ خطر را برای سلامت روان زنان به صدا در بیارد.
مسائل روحی و روانی یکی از تبعات بلند مدت این بحران می باشد و جامعه نیازمند تقویت روحیه است تا اثر روحی کمتری بر جامعه داشته باشد.
وی با اشاره به نقش مهم ادارت بهزیستی ،آموزش و پرورش در جهت ارتقا آموزش عمومی استان ، اموزش اجتماعی را درحوزه های مختلف جامعه باید افزایش پیدا کند و افراد جامعه آگاه و امیدوارگردند.
زهرا موسی پور مدیرکل اموراجتماعی فرهنگی تعامل میان دستگاهی رو برای کاهش آسیب ها در جامعه پسا کرونا بسیار موثر دانست.
وی گفت با تشکیل جلسات بیشتر کمیته بهداشت و حضور مدیران و رصد جامعه شهرستان ها توسط فرماندارن ،آسیب های کمتری در جامعه پس از کرونا خواهیم داشت .
تعامل بیشتر و تاثیرگذاری فرمانداران با مدیران شهرستان در بحران کرونا  ,آسیب هایی مانند خودکشی  و خشونت را کاهش میدهد که یکی ازاهداف تشکیل کمیته بهداشت روان استان است
موسی پور نقش بهزیستی را در نظارت اجتماعی جامعه بسیار مهم دانست و مسئولیت این سازمان را در افزایش آستانه تحمل مردم موثردانست.