مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت: درخواست این است که مردم در عید فطر میهمانی ها را از سر نگیرند زیرا می تواند خطرساز باشد و مانند ماه های اخیر این مدت پیش رو را نیز رعایت کنیم و یادمان نرود که کرونا تمام نشده است.

"زهرا موسی پور" امروز در رزمایش ایران همدل(توزیع ۲۰۰۰ سبد معیشتی توسط کارکنان کمیته امداد استان کرمان) اظهار کرد: کرونا در کنار همه سختی ها و مصیبت هایی که برای همه دنیا و کشور ما داشت، همراه با موج همدلی و انسجام اجتماعی شد.

وی افزود: این شرایط با موج مواسات و حرکت های مومنانه همراه شد که در پاسخ به فرمایش مقام معظم رهبری به راه افتاد و نهادهای مختلف، سازمان های مردم نهاد و نیکوکاران پای کار آمدند.

موسی پور تصریح کرد: ما همیشه در کنار هم هستیم و رمز پیروزی ملت ایران اتحاد این ملت است و خداراشاکر هستیم که در سختی، مردمی که فشار بیشتری بر آنها وارد شد را فراموش نکردیم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان بیان کرد: در استان کرمان در مدیریت کرونا جلو هستیم و قبل از اعلام کشوری، ما ستاد پساکرونا را در فروردین ماه تشکیل دادیم.

وی تاکید کرد: باید با حضور و همکاری مردم این زحمات به نتیجه برسد و درخواست این است که مردم در عید فطر میهمانی ها را از سر نگیرند زیرا می تواند خطرساز باشد و مانند ماه های اخیر این مدت پیش رو را نیز رعایت کنیم و یادمان نرود که کرونا تمام نشده است.

موسی پور در پایان از تلاش کارکنان کمیته امداد در زمینه تهیه بسته های معیشتی تشکر کرد.