خانواده های زندانی نیازمند و مستحق برای بهره مندی از حمایت های کمیته امداد، بهزیستی و انجمن حمایت از زندانیان پالایش می شوند.

به گزارش روابط عمومی استانداری، زهرا موسی پور صبح امروز یکشنبه 7 اردیبهشت ماه در جلسه حمایت از زندانیان استان افزود: معتقدیم تشکل های مردم نهاد و نهادهای حمایتی باید به کمک خانواده های زندانیان بشتابند چرا که اگر مرد خانواده، نان آور خانواده و یا حتی همسر خانواده ای در زندان باشد، مخاطراتی برای فرزندان و دیگر افراد خانواده ایجاد می کند.
وی با اشاره به لیست 252 خانوار معرفی شده از سوی سازمان زندان ها به بهزیستی استان برای پالایش و حمایت لازم تصریح کرد:  این 252 خانوار یا مرد و یا همسر خانواده و یا هر دو نفر زندانی است که در اولین اقدام لیست این 252 خانواده را در اختیار بهزیستی استان قرار دادیم و بهزیستی نیز بعد از بررسی اعلام کرد تعداد 37 خانم که همسرشان در زندانند به بهزیستی مراجعه کردند و باتوجه به شرایط استحقاق، تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتند.
وی اظهار داشت: 162 نفر از فرزندان این خانوارها نیز با حکم قضایی از خدمات بهزیستی برخوردار هستند و 48 نفر به عنوان همسر زندانی ها نیز خدمات مستمرحمایتی بهزیستی را دریافت می کنند.  
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری افزود: طبق اعلام بهزیستی، زندان هر تعداد فرزند مربوط به خانواده های زندانیان را که توسط خدمات مددکاری به بهزیستی معرفی کند بلافاصله تحت خدمات این نهاد قرار می گیرند، البته همه اقدامات بهزیستی به ارجاع فرزندان به نهادهای شبه خانواده ختم نمی شود و در این زمینه اقدامات و گام های مختلفی انجام می دهد.
خانم موسی پور گفت: طبق اعلام کمیته امداد، 3789 نفر از اعضای خانواده زندانیان تحت پوشش این نهاد قرار دارند که زندانیان زندانی در دیگر استان ها هستند ولی خانواده های آن ها در استان کرمان ساکن هستند.
وی تصریح کرد: سازمان زندان های استان لیست9 هزار نفری برای تحت پوشش قرار گرفتن معرفی کرده است که طبق اعلام کمیته امداد تعداد 452 خانوار تحت حمایت هستند و طبق بررسی های جدید، 63 خانوار نیز مستحق حمایت هستند که هنوز شناسایی نشدند البته کمیته امداد برای حمایت از این خانوارها اعلام آمادگی کرده است.
مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری افزود: انجمن حمایت از زندانیان نیز انجمن فعال و قوی در استان است که پس از بررسی ها اعلام کرده است هم اکنون 694 نفر از زندانیان را تحت پوشش و حمایت قرار داده است و آمادگی افزایش حمایت از زندانیان تا سقف 1000 نفر را نیز دارد.