این جلسه با تاکید استاندار محترم برای رفع مشکلات زندانیان نیازمند با حضور مدیران دستگاههای مرتبط تشکیل شد.
ز هراموسی پورمدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی  با اشاره به توصیه های استاندار محترم در اولین جلسه مشترک ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان و خیرین هرگونه تلاش در ساماندهی امور فرزندان بی سرپرست و آسیب دیده زندانیان  را اقدامی جهادی دانستند
وی افزود دستگاه های مرتبط عضو کمیته با قید فوریت هماهنگی های لازم بین دستگاهی به منظور پالایش دقیق و نیاز سنجی کارشناسی از وضعیت اسامی درج شده در لیست ها را انجام و  نتایج استخراج شده تنظیم و جهت اتخاذ تصمیمات لازم در جلسه آتی کمیته ارائه نمایند.
مدیرکل اموراجتماعی گفت به برگزاری نشست های تخصصی بین اداره کل زندان ها و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) بصورت منظم  و حضور نمایندگان ثابت در جلسات کمیته تاکید کرد.
*******
 امیری مدیرکل محترم زندان ها و اقدامات تامینی اهم موارد و چگونگی مرتفع نمودن مشکلات زندانیان نیازمند را به نمایندگان بهزیستی و کمیته امداد حاضر در جلسه اعلام و در این خصوص بحث و تبادل نظر گردید، همچنین نمایندگان دستگاه ها نیز پیشنهادات راهبردی و دیدگاه های خود را بیان و اعلام آمادگی و همکاری نمودند.