مدیرکل اموراجتماعی استانداری کرمان خانم زهرا موسی پور به همراه جمعی از بانوان شاغل در سازمان‌ها و ادارات استان کرمان ضمن حضور در گلزار شهدا با آرمان های شهدا و سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی سیدالشهدای مقاومت تجدید میثاق کردند