در سومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر طرحهای زیر با حضور مدیر  کل امور اجتماعی و فرهنگی و مدیرکل صندوق  کارآفرینی امید در شهر کرمان افتتاح شد.
 طرح گاوداری در شهرستان کرمان افتتاح شد
با حضور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ومدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمان افتتاح شد. مجری این طرح متعلق به خانم زهرا باقری کارگر است طرح پرورش گاو شیری را با تعداد اشتغال ۵ نفر و تسهیلات پرداختی ۵ میلیارد ریال به بهره برداری رساند
 

*********
  طرح بسته بندی حبوبات در کرمان با حضور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ومدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمان اففتاح شد.
این طرح متعلق به خانم وحیده خالقی است  طرح بسته بندی حبوبات و خشکبار تعداد اشتغال ۱۹ نفر را ایجاد کرده است

 
همزمان با ایام الله دهه فجر انقلاب کارگاه ساخت تابلوهای نقره در کرمان با حضور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ومدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمان افتتاح شد.
مجری این طرح  آقای علی قنبری است طرح تولید قاب نقره با تعداد اشتغال ۵ نفر و تسهیلات پرداختی ۲ میلیارد ریالی از محل تسهیلات اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید استان کرمان به بهره برداری رسید