ظهر یکشنبه 29 دی ماه مراسم گرامی داشت یادو خاطره شهید سپهبد قاسم سلیمانی  در انجمن ایثارگران اسوه کرمان با حضور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی و تعدادی از همرزمان  شهید حاج قاسم سلیمانی وجمعی از ایثارگران واعضای سازمانهای مردم نهاد استان برگزار شد
زهرا موسی پور مدیرکل اموراجتماعی فرهنگی  استانداری در جمع یاران و همرزمان شهید سلیمانی در انجمن اسوه ایثارگران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد قاسم سلیمانی گفت :سخن گفتن درباره شهید قاسم سلیمانی در قالب کلمات امکان ندارد و نام ایشان در تاریخ شهادت همیشه جاودان خواهد بود
وی گفت اعتقاد دارم که  ائمه اطهار نظر ویژه ای به ایشان داشتند و زیارت دوره ای که نصیب ایشان بعد از شهادت گویای این مطلب است .
 مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی افزود : سردار سلیمانی نامش با امنیت کشور گره خورده است و سردارشهید، معنویت جبهه ها را درک و این معنویت را تمام زندگی پرخیر و برکتشان  جریان داشت و شاید این بعد از زندگی برای همگان ناشناخته است .
وی گفت : سربازانی که در دفاع از حریم ولایت به شهادت می رسند پیرو مکتب حاج قاسم سلیمانی هستند همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند این مکتب باید ادامه پیدا کند مکتب حاج قاسم سلیمانی مکتب خدمت رسانی و دفاع از امنیت است و ما باید به شناخت درستی از این مکتب برسیم .
وی تاکید کرد شناخت این مکتب و ادامه دادن آن بر عهده همه می باشد و این یک وظیفه و تکلیف در این در ادامه این مراسم یادبود، همرزمان شهید سپهبد قاسم سلیمانی به نقل خاطرات ایشان  برای سایر اعضای سایر سازمانهای مردم نهاد استان پرداختند.