مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان با بیان اینکه جدایی راسته بازار کرمان سبب شده بود به اقتصاد شهر کرمان آسیب برسد اظهار کرد: اتصال راسته بازار بزرگ کرمان و بازار قلعه محمود سبب بروز انقلابی در اقتصاد شهر کرمان خواهد شد و ما نیز در راستای سند اجتماعی و فرهنگی استان کرمان به دنبال پیوستگی این بافت تاریخی در شهر کرمان هستیم.

 "زهرا موسی پور" یکشنبه ٢٩ دیماه در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش و پشتیبانی تولید و اشتغال صنایع دستی با رویکرد حمایت از زنان سرپرست خانوار به همت جهاددانشگاهی استان کرمان و با حمایت استانداری کرمان در بازار قلعه محمود با حضور معاون امور اقتصادی استاندار کرمان و اعضای شورای شهر کرمان، ضمن تشکر از فعالیت های دفاتر تسهیل گری جهاددانشگاهی استان کرمان اظهار کرد: کرمان جزء ۱۰ استان اول کشور در راه اندازی دفاتر تسهیل گری در سطح کشور به صورت پایلوت بود که با توجه به تجربه موفق این دفاتر، هم اکنون این دفاتر تسهیل گری در ٢٢ استان کشور فعال می باشند.

وی به تشریح دلایل راه اندازی دفاتر تسهیل گری در کرمان در محلات بافت تاریخی و فرسوده پرداخت و گفت: در سال ۹۷ و به دنبال تماس های متعدد با دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان و همچنین مشاهده عمق آسیب‌های اجتماعی این محلات ناشی از تعطیلی این محدود و همچنین حضور گسترده اتباع بیگانه در این منطقه و معضلات اجتماعی بالای این محلات نسبت به حاشیه های شهر کرمان، به دنبال راه اندازی این دفاتر در این مناطق از شهر کرمان بودیم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان با تاکید بر اینکه نمی توان در تاریکی حرکت کرد افزود: تدوین سند توسعه اجتماعی و فرهنگی کرمان چراغ راهی برای ما بود که در این راستا و طبق این سند چشم انداز اجتماعی و فرهنگی استان، به دنبال انسجام و اتصال بافت تاریخی شهر کرمان بودیم.

موسی پور با بیان اینکه جدایی راسته بازار کرمان سبب شده بود به اقتصاد شهر کرمان آسیب برسد اظهار کرد: اتصال راسته بازار بزرگ کرمان و بازار قلعه محمود سبب بروز انقلابی در اقتصاد شهر کرمان خواهد شد و ما نیز در راستای سند اجتماعی و فرهنگی استان کرمان به دنبال پیوستگی این بافت تاریخی در شهر کرمان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه احیای بازار قلعه محمود و میدان قلعه به معنای احیای زندگی در این منطقه خواهد بود تصریح کرد: استان کرمان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی در حوزه های مختلف از جمله صنایع دستی و گردشگری است که بهره برداری مناسب از ظرفیت‌های صنایع دستی استان قطعا در گروی جمع بودن و متمرکز شدن این حوزه است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان با اشاره به اینکه به دنبال یک مهندسی اجتماعی در این محلات هستیم افزود: احیای این راسته بازار و این محدوده همانند جاری و ساری شدن خونی در قلب شهر کرمان است که قطعا اتفاقی مبارک برای مردم شهر کرمان خواهد بود و شروع گام های دیگری در راستای افزایش شادی و نشاط عمومی در این شهر می باشد.