زهرا موسی پور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری طی تماس تلفنی با مدیرکل استان سیستان بلوچستان آمادگی  سازمانهای مردم نهاداستان کرمان برای حضور در مناطق سیل زده را اعلام کرد.
وی تاکید کرد استان کرمان سازمانهای مردم نهاد فعالی در خدمت رساندن به مناطق سیل زده دارد که اعلام آمادگی از سوی همه سازمانها به این دفتر کل اعلام شده است و درصورت اعلام نیاز به منطقه اعزام خواهند شد .