هیچ کلامی ، واقعه ناگوار از دست دادن هموطنانی که برای آخرین وداع با سرباز وطن به خیابان‌های کرمان آمده بودند را تسلی خاطر نیست.  قلب همه ما به درد آمد و کرمان باردیگر عزادار فرزندان ایران شد. از خداوند منان صبر برای خانواده ها ی این عزیزان از دست رفته را مسئلت دارم و این ضایعه را به هم وطنان عزیزم تسلیت می گویم.
 
                                                                                                        زهرا موسی پور
                                                                                مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان