مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان از مصدومان مراسم تشییع و تدفین سردار سلیمانی عیادت کرد. وی صبح پنجشنبه 19دی ماه با حضور در بیمارستانهای باهنر ،شفا ،فاطمه الزهرا (ص)  با مصدومان این مراسم صحبت و از نزدیک روند درمان آنها را پیگیری کرد .وی با تاکید که هزینه درمان این مصدومان کاملا رایگان است و تا بهبودی کامل در بیمارستان بستری خواهند بود .
زهرا موسی پور مدیر کل اموراجتماعی و فرهنگی گفت سردار سلیمانی مرد بی تکرار این سرزمین بودند و همه ملت ایران در غم از دست دادن ایشان سوگوار هستند.