در آستانه میلاد حضرت زینب(س) و روزپرستار با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی ، 10 دی ماه از 76 پرستار مراکز آموزشی درمانی دانشگاهی و 31 پرستار نمونه مراکز درمانی خصوصی و نظامی در مراسمی و با حضور مسئولان قدردانی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در مراسم روز پرستار "محبوبه خلیل زاده" شاغل در بیمارستان شهید باهنر و"زهرا فخر آبادی"   شاغل در بیمارستان قائم بردسیر به عنوان پرستار نمونه کشوری در سال 98 معرفی شدند.