شامگاه چهارشنبه با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ،شهردار کرمان و تعدادی از مفاخر کرمان از از پوستر جشنواره خواجوی کرمانی رونمایی شد
در این مراسم  زهرا موسی پور گفت: خواجوی کرمانی و سایرمفاخر کرمان سرمایه های معنوی شهر و معماران اندیشه و هنر هستند که باید به آنها اهمیت داده شده و به نسل‌های آینده شناسانده شوند.و این هدیه ای به نسل های آینده است که تاریخ خود و هویتشان را بهتر درک کنند .