کمیته استانی هماهنگی و برنامه ریزی مشاوره های هنگام ازدواج، در حاشیه همایش آموزشی توجیهی مشاوره های هنگام ازدواج پنجشنبه 30آبان ماه برگزار شد.
این کمیته با مشارکت  استانداری، بهزیستی، دادگستری و دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان و با حضور نمایندگان این ارگان ها برگزار شد.
زهرا موسی پور مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت آموزش مهمترین شرط تغییر رفتار است و اگر آموزشی با تغییر رفتار نباشد نمیتوان گفت که آموزش مفید بوده است .
وی گفت : مدرسین کلاسهای مهارت های زندگی باید از بین افراد موفق انتخاب شوند تا در شرایط فرهنگی منطقه قابل پذیرش باشند .
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد: زمان آموزش برای زوجین بسیار اهمیت دارد و زوجین باید در شرایط روحی مناسب قرار داشته باشند تا آموزش پذیری بیشتر باشد .
همایش آموزشی توجیهی مشاوره های هنگام ازدواج به منظور بررسی چالش های پیش روی برگزاری کلاس های شش ساعته ازدواج در قالب موضوعات حقوق، اخلاق و احکام، روانشناسی و بهداشت باروری و جنسی این کمیته تشکیل شد.
دراین کمیته مباحثی درخصوص کیفیت برگزاری کلاس ها، ارزیابی و ارزشیابی کلاس ها و بومی سازی مطالب ارائه شده در کلاس ها، بحث و تبادل نظر شد.