صبح امروز اول آبان ماه بیست و دومین دوره انتخابات شورای دانش اموزی استان کرمان در دبیرستان فرزانگان کرمان  با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی ، نماینده مجلس شورای اسلامی دکتر پورابراهیمی ،ریاست پلیس فتا رئیس آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین استان آغاز شد.
زهرا موسی پور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی در این مراسم گفت : رکن اصلی آموزش و پرورش ،دانش آموزان هستند و آموزش و پرورش و همه نهادهای وابسته باید تلاش کنند تا محیط آموزشی سالم و پویا و با نشاطی داشته باشیم .
وی تاکید کرد : محیط آموزشی سالم به تربیت نسلی شاداب و سالم کمک خواهد کرد  و انتخابات شورای دانش آموزی درنهادینه کردن مشارکت اجتماعی در مدارس نقش بسیار بالایی دارد و این تمرینی برای دانش آموزان است در مراحل دیگر مشارکتها اجتماعی در ابعاد دیگری مانند انتخابات مجلس ، شورای شهر و ... خواهد بود.
وی گفت دانش آموزان بهترین ساعات خود را در مدرسه سپری میکنند و مشارکت مدنی توسط دانش آموزان محیط مدرسه را پویا تر میکند و  شورای دانش آموزی میتواند شرایط  آموزشی بهتری با ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیای مدرسه  فراهم نماید.
انتخابات دانش آموزی براساس ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مدارس، شورای دانش آموزی، برای مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی، پرورشی، انضباطی، ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانش آموزان و اولیای مدرسه و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنها و تقویت اعتماد به نفس و خود باوری و مسئولیت پذیری و مشارکت جویی در آنان در سطح مدارس تشکیل می‌شود.
یکی از مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت، اجتماعی کردن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال و سازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود و بهره برداری صحیح از آن و احترام به حقوق دیگران و همکاری با سایر افراد جامعه است.