جلسه هیئت اندیشه ورز استان با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار،مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و اعضای هیئت اندیشه ورز استان تشکیل شد.
دکتر بصیری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی با اشاره با تاکیدبه لزوم پرداختن به علل و ریشه های کاهش آسیب های اجتماعی  از اعضاء محترم هیات اندیشه ورز خواست تا ،علل و ریشه های وقوع آسیب ها را بررسی نمایند و هرگونه نقاط ضعف،عدم تعامل و  مشکلات موجود در نهادهای رسمی و دستگاه های مرتبط را جهت اتخاذ تصمیمات لازم منعکس نمایند.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداریتصریح کرد : آموزش مهارت های اختصاصی به اولیاءمربیان و دانش آموزان ،استفاده  از پتانسل همه اقشار یکی از راه های کاهش آسیب های اجتماعی میباشد.
زهرا موسی پور مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گفت :ارتقا دانش  دهیاران  و بالابردن آگاهی واستفاده صحیح از ظرفیت دهیاران یکی از راههای کاهش آسیب مخصوصا در مناطق حاد و بحرانی که مورد تاکید هستند می باشد.
وی گفت با برنامه ریزی  و آموزش صحیح در سطح مدارس استان میتوانیم شاهد کاهش آسیب اجتماعی  در قشر نوجوان و جوان باشیم .