مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی از خانه های سلامت بانوان بازدید کرد. این خانه ها باهدف توانمند سازی ،آموزش مهارت های زندگی  به زنان بعد از خروج از کمپ ترک اعتیاد تشکیل شده است .
زهرا موسی پور گفت :ما اعتقاد داریم توانمند سازی زنان و برطرف کردن مسائل روانی ناشی از اعتیاد باید به آرامی و با گذشت زمان انجام پذیرد تا اثرات آن پایدار باشد و اقامت زنان در این خانه های سلامت نقش بسیار مهمی در ساخت آینده زنان و کاهش اثرات روانی بعد از ترک دارد.
وی گفت این زنان در دوره اقامت در این خانه ها با مشاوره هایی که دریافت میکنند آمادگی لازم برای مقابله با مشکلات زندگی و ساخت زندگی جدید را کسب میکنند .
مدیرعامل سازمان مردم نهاد خیریه سلامت بانوان و مدیراجرایی خانه های سلامت شهر کرمان گفت:این زنان معرفی شده از کمپ های ترک اعتیاد کرمان می باشند که پس از گذراندن یک دوره سه ماهه درخانه سلامت و کسب مهارت هایی مانند گلدوزی ،خیاطی و شیرینی پزی و.... میتوانند کسب درآمد داشته باشند و زندگی جدیدی را شروع کنند .
وی افزود کمک خیران به هر نحوی میتواند نقش مهمی در افزایش خدمات و فراهم نمودن امکانات بیشتری برای این زنان داشته باشد لذا از کلیه افراد با نیت خیر استقبال میشود .
سازمان مردم نهاد خیریه سلامت بانوان با تشکیل دو خانه سلامت در شهر کرمان برای نگهداری زنان بعد از ترک اعتیاد از سال 96 کارخود را شروع نموده است و تعداد 86 نفر از این مرکز مرخص شده اند و با کمک و اموزش هایی که در این مرکز داشته اند زندگی جدیدی را شروع کرده اند.