جلسه مشترک کمیته درمان و کمیته هماهنگی مراکز ماده 16 زهرا موسی پور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت با آگاه سازی جامعه از روشهای پیشگیری این بیماری میتوانیم ،به کاهش و کنترل بیماری کمک کنیم .
وی گفت:دبیرخانه پیشگیری ازایدزبا افزایش فعالیت و اختصاص وقت بییشتربرای بالا بردن آگاهی در همه سطوح اقشار مردم  یکی از ابزارهای استان در کاهش بیماری باشد تا علاوه برکاهش به کنترل آن هم کمک نماید
وی با تاکید بر اهمیت نقش آموزش در مراکز دانشگاهی و حتی مدارس اشاره کرد این مراکز میتوانند با آگاه سازی  دانشجویان و دانش آموزان که قشر زیادی از جوانان را تشکیل میدهد نقش اساسی  در کاهش بیماری داشته باشد.
زهرا موسی پور گفت :چنانچه مراکز بهداشتی و درمانی  ویژه بیماران ایدز در استان تشکیل شود و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی آرایشگری در این مکانها به  این افراد ارائه شود اعلاوه برشناسایی بیماران انتقال از راه خون آلوده به حداقل برسد  .
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری  با تاکید بر اینکه مجوزات کمپ ماده 16زنان اخذ شده و به زودی افتتاح میگردد گفت :باید تمهیداتی ویژه برای این زنان اندیشیده شود تا بعد از ترک کمپ بتوانند کسب مهارت کنند و بعنوان یک فرد عادی در جامعه زندگی کنند.