معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: استانداری کرمان آماده همکاری برای حل مشکلات بیماران خاص است.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمدصادق بصیری در کمیته حمایت از بیماران خاص استان با اشاره به مشکل برق بخش پیوند بیمارستان افضلی پور کرمان افزود: از طریق اداره برق پیگیری این موضوع را در اسرع وقت خواهیم کرد.
وی با اشاره‌ به اهمیت کمیته بیماران خاص خاطرنشان کرد: موضوعات مطرح شده در این کمیته بسیار مهم هستند و هر مصوبه ای که نیاز به پیگیری ما داشته باشد، مجموعه استانداری در کنار بیماران خاص خواهد بود. 
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمان نیز در این جلسه با اشاره به لزوم اهمیت توجه به بیماران خاص تاکید کرد: هفته و روزی که به نام یک بیماری یا معلولیت خاصی نام گذاری شده است بهانه ای خواهد بود تا به همه بیماران و کسانی که شرایط خاصی دارند توجه و حمایت روانی شود.