مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان افزود: امسال بالغ بر دو میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار برای دفاتر تسهیل گری پیش بینی شده است که در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

زهرا موسی پور تدوین سند توسعه مشارکت محله را از وظایف دفاتر تسهیل گری برشمرد و افزود: دفاتر تسهیل گری باید نیازهای منظقه را تعیین کنند و طبق سند توسعه مشارکت محله نشان دهند طی سه سال آینده چه میزان از نیازهای این محلات حل شده و تا چه میزان به بهبود وضعیت زندگی مردم در این محلات کمک شده است.
وی خاطرنشان کرد: دفاتر تسهیل گری در سال 97 در 10 استان ایجاد شد و این دفاتر در حال حاضر در 22 استان کشور در حال فعالیت هستند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان با اشاره به اینکه در سال گذشته به 100 درصد اهداف دفاتر برای تمام شماری مناطق و شناسایی ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق شده است، تصریح کرد: یکی از مهمترین کارهای دفاترتسهیل گری، توانمندسازی افراد در محلات است و کمک می کند که افراد دارایی ها و ظرفیت های خود را شناخته و به توسعه منطقه خود کمک کنند.
موسی پور با بیان اینکه در دفاتر تسهیل گری کرمان تاکنون 400 شغل ایجاد شده است که مستندات آنها نیز وجود دارد، گفت: نیاز است که در حوزه مشاغل خرد و خانگی کمک شود تا افرادی که توانمندی دارند، مشغول به کار شوند زیرا این اقدام به کاهش نابرابری ها در مناطق کمک می کند.
بر پایه این خبر، در این جلسه برنامه تحول ساختار نظام اداری نیز تشریح شد و درباره 6 پروژه پیشنهادی این برنامه توضیح داده شدکه تا پایان سال به اتمام خواهند رسید و اعلام شد که تا پایان سال جاری 200 فرایند اصلاح می شود.
خبرنگار: حسن شاهی