مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان در این مراسم گفت : خشکسالی های مداوم ،تعطیلی کارخانه ها و .. دلیل رشد سریع حاشیه نشینی در شهر کرمان شده است و دانش اموزان نیازمند تعدادشان افزایش یافته است.
وی همچنین  با اشاره به سکونت اتباع بیگانه بصورت قانونی یا غیر قانونی در استان کرمان و پیامدهای حضور اتباع در استان اشاره کردو یکی از دلایل افزایش تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل را در استان کرمان حضوراتباع خارجی دانست .
زهرا موسی پور با تاکید بر این مسئله که استان کرمان نیازمند توجه ویژه و  بیشتر در ،مبارزه با بی سوادی  است و شناسایی بازماندگان از تحصیل برای پیشگیری از بحران بی سوادی را اقدامی مهم دانست .
وی گفت تبعات بی سوادی بسیار زیاد است. چرا که کودکان بازمانده از تحصیل از یاد گیری مهارت های زندگی باز می مانند و متاسفانه اکثرا مجرمان از افراد بی سوااد و یا کم سواد هستند و اهمیت سطح سواد را نمیتوان در پیشگیری ازآسیب های اجتماعی  انکار کرد.
پویش مشق احسان که توسط بنیاد نیکوکاری احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
(ره )می باشد در آغاز سال تحصیلی ده هزار بسته لوازم تحریر تولید داخل را  در کشور تهیه و در بین دانش اموزان نیازمند در مناطق کم برخوردار توزیع کرده است و استان کرمان  هم سهمیه ای داشته است .