زهرا موسی پور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت : سازمان های متقاضی نامزدی انتخابات برای تصدی سمت نماینده سازمان های مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت بایستی برای معرفی و ثبت نام نامزد نمایندگی از تاریخ اول تا ششم مهرماه اقدام کنند و صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر معرفی فرد مورد نظر الزامی است.
وی ادامه داد: سازمان هایی که صرفا متقاضی شرکت در جلسه انتخابات به منظور رای دادن هستند، می توانند از اول مهرماه تا 27 آبان ماه در خصوص معرفی و ثبت نام و معرفی نماینده با نامه و صورتجلسه هیات مدیره تشکل اقدام نمایند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان به مدارک مورد نیاز برای صدور کارت ورود به جلسه رای دهندگان و نامزدهای انتخابات اشاره و بیان کرد: تصویر پروانه فعالیت صادره از استانداری/فرمانداری، تصویر آخرین اگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره سازمان مردم نهاد، اصل صورتجلسه هیات مدیره سازمان مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار جهت شرکت در انتخابات (ممهور به مهر سازمان مردم نهاد)، یک قطعه عکس 4*3 برای نماینده، تصویر صفحه اول شناسنامه و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات از جمله مدارک مورد نیاز است.
موسی پور تصریح کرد: هر سازمان مردم نهاد صرفا می تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام کند و حضور نماینده برای ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است.
وی یادآور شد: ثبت نام اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در دبیرخانه سازمان های مردم نهاد مستقر در استانداری دبیرخانه معاونت تشکل ها و مشارکت های اجتماعی و فرمانداری های تابعه انجام می شود.