"زهرا موسی پور" مدیر کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری در تشریح جزییات این انتخابات و با بیان اینکه برگزاری این انتخابات در سه سطح کشوری، استانی و شهرستانی است، اظهار کرد: شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد برای حمایت و جهت دادن به تشکل های استان راه اندازی خواهد شد که اولین انتخابات این شورا بر طبق آیین نامه هیت وزیران، در تاریخ 29 آبانماه سال جاری بصورت همزمان در سراسر استان برگزار خواهد شد.
موسی پور گفت: شورای حمایت و توسعه سازمان‌های مردم نهاد جایگزین هیات نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد است که با ساختار و شرح وظایف جدید پس از انتخابات آبان ماه فعالیت های خود را آغاز خواهند کرد
وی ادامه داد: نامزدان واجد شرایط این انتخابات می‌توانند از اول مهرماه سال جاری تا هفتم مهرماه جهت ثبت نام به فرمانداری‌های محل صدور پروانه فعالیت سازمان مردم نهاد خود در سراسر استان و کاندیدای متقاضی که صدور پروانه فعالیت آنها در استانداری کرمان بوده، می توانند برای ثبت نامه به دفتر معاونت تشکلها و مشارکت های اجتماعی استانداری کرمان مراجعه کنند.
مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری افزود: ثبت نام در این انتخابات شامل سازمانهای مردم نهادی است که شماره ثبت و پروانه فعالیت خود را از استانداری و یا فرمانداری‌های تابعه استان دریافت کرده باشند، و سازمانهای مردم نهادی که بصورت نماینده در استان کرمان حضور دارند نمی‌توانند برای این انتخابات کاندید شوند اما در رای گیری این انتخابات می توانند شرکت و کاندید مورد نظر خود را انتخاب کنند.
وی افزود: متقاضیان می توانند در خصوص راهنمایی و اطلاعات بیشتر درباره نحوه برگزاری و شرایط ثبت نام در این انتخابات، با شماره تماس 32233087 -034 و یا به آدرس کرمان خیابان پاسداران، استانداری کرمان و در شهرستان‌های تابعه به فرمانداری‌های شهرستان مورد نظر و همپنین سایت دفتر اموراجتماعی استانداری کرمان به آدرس ejtemaei-gov.kr.ir مراجعه کنند.