ظهر پنجشنبه  هفتم شهریور ماه دکتر عابدینی مشاور رییس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور بهمراه مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از بیمارستان بیماریهای خاص موسسه ثامن الحجج بازدید کرد
دکتر عابدینی مشاور رییس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در ادامه سفر خود به استان کرمان به همراه خانم موسی پور مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری از بیمارستان بیماریهای خاص موسسه  ثامن الحجج بازدید کرد و ضمن عیادت از بیماران ، مسائل و مشکلات این بیمارستان را از نزدیک مورد بررسی و راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبود خدمات بیمارستان ارائه داد .
وی این بیمارستان خیر ساز را نمونه موفقی از حضور خیرین در استان کرمان دانست و پیشنهاد  ساخت مستندی از فعالیت ،نحوه اداره ،ارائه خدمات و عملکرد این بیمارستان را برای اطلاع رسانی بیشتر در استان و کشور را دادند.
خانم دکترعابدینی موسسه ثامن الحجج را یک نمونه موفق و برجسته در حضور خیرین درحوزه اجتماعی دانست  حضور تاثیر گذار خیرین در این مجموعه را نقطه امید بیماران محروم نیازمند دانست .