در این جلسه که صبح شنبه در محل اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار گردید معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان با مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان پیرامون کنترل و کاهش اسیب های اجتماعی با تاکید براهمیت پیگیری بصورت تخصصی بحث و تبادل نظر کردند .
در این جلسه مقرر گردید از ظرفیت موجود دستگاههای اجرائی و سازمانهای مردم نهاد در حوزه پیشگیری از آسیب ها به ویژه حوزه های سرقت و اعتیاد استفاده شود.