استاندار کرمان گفت: حضور شخص مدیران در این جلسات ضروری است و حضور مدیران در جلسات باید به نحوی انجام شود که در حوزه های مختلف شاهد اثرگذاری آن باشیم.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمدجواد فدائی در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، زنان و خانواده استان کرمان با انتقاد ازعدم حضور برخی مدیران در جلسات، گفت: تاکید اصلی مدیریت استان کرمان این است که مدیران عضو در جلسات در صورت داشتن دلیل موجه برای عدم حضور خود، این موارد را اعلام کنند تا در صورتی که این تعداد به حد نصاب نرسید، جلسه را به زمان دیگری موکول کنیم زیرا به دنبال برگزاری جلسات فاقد اثرگذاری لازم نیستیم.
وی بر لزوم اصلاح ساختاراداری نیز تاکید کرد و ادامه داد: هرگاه یک دستگاه اجرایی به عنوان دبیر یک کارگروه یا کمیته انتخاب می شود، بایستی همه اعضا از آن تبعیت کنند و این صحیح نیست که همه جلسات توسط استانداری مدیریت شود.
استاندار کرمان با اشاره به این مطلب که به دنبال حضور موثر مدیران در جلسات هستیم، اظهارداشت: حضور مدیران در جلسات باید به نحوی انجام شود که در حوزه های مختلف شاهد اثرگذاری آن باشیم.
فدائی به تشکیل سه گروه کاری در ذیل کارگروه اجتماعی، فرهنگی، زنان و خانواده استان کرمان اشاره و بیان کرد: مصوبات این گروه های کاری پس از تصویب در جلسات کارگروه، در شورای توسعه و برنامه ریزی استان مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، اجرایی خواهد شد.
وی به موضوع جمع آوری کودکان کار خیابانی نیز اشاره و بر همکاری همه دستگاه ها در این زمینه تاکید کرد و گفت: دستورالعمل ها و آئین نامه ها برای جمع آوری کودکان کار به صورت کامل مشخص شده است و اگر کودکی در سر چهارراه ها دیده می شود به معنای آن است که دستگاه ها همکاری لازم را انجام نداده اند
وی با اشاره مناسب بودن میزان رضایت مندی مراجعان از دستگاه های اجرایی، گفت: میانگین میزان رضایت مندی از دستگاه های اجرایی در استان برتر کشور 78.75 و در استان کرمان 68.18  است.
استاندار کرمان با اشاره به لزوم رفع فقر در جامعه، ادامه داد: مسئولان استانی باید با برنامه ریزی های دقیق و کارشناسی شده، زمینه ارتقای رفاه در استان را فراهم کرده و جایگاه استان در این حوزه را ارتقا بخشند.
وی اظهارداشت: در رابطه با تدوین نقشه راه سما فضا و تولید محتوای الکترونیکی علمی و اخلاقی در راستای تحکیم خانواده این سوال را داریم که آیا مشکل ما در فضای مجازی نبودن محتوا یا استفاده نکردن آن است.
وی تصریح کرد: با تولید محتوا در فضای مجازی مخالف نیستیم و در این رابطه باید بررسی ها به نحوی انجام شود که در نهایت از اثرگذاری این اقدامات مطمئن باشیم.
وی یادآور شد: دانشگاه شهید باهنر کرمان در صدد انجام یک کار مطالعاتی در راستای تدوین نقشه راه سما فضا و تولید محتوای الکترونیکی علمی و اخلاقی در راستای تحکیم خانواده است که با توجه به تصویب این کار در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، زنان و خانواده استان کرمان، این طرح مطالعاتی در شورای توسعه و برنامه ریزی استان مطرح خواهد شد.
وی در ادامه به موضوع ساماندهی سگ های ولگرد نیز اشاره و بیان کرد: در این زمینه مصوباتی در گذشته انجام شده که باید بررسی کرد که آیا این مصوبات اجرایی شده یا خیر.
وی اظهارداشت: در این جلسه مقرر شد برای ساماندهی وضعیت سگ های بلاصاحب و ولگرد در استان کرمان نیز بر اساس مصوبات و آئین نامه های موجود اقدام شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، در این جلسه گزارشی از وضعیت استان کرمان در حوزه های مختلف مطرح شد که بر اساس نظر استاندار کرمان این گزارش باید مبنای کار مسئولان به ویژه در گروه های کاری قرار گیرد و راهکارها و برنامه هایی اجرایی برای آنها داده شود.
فرماندار کرمان نیز در این نشست گفت: در راستای جمع آوری کودکان کار و خیابانی در کرمان، 118 کودک جمع آوری شدند که تمامی این افراد از اتیاع بیگانه بودند.
علی بابائی با بیان اینکه پس از برگزاری جلسات استانی مربوط به کودکان کار و خیابانی قرار شد این اقدام از مرکز استان آغاز شود، گفت: بهزیستی با 4  اکیپ اورژانس اجتماعی با حمایت فرمانداری و نیروی انتظامی نسبت به جمع آوری کودکان کار و خیابانی اقدام کردند.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح 118 کودک کار و خیابانی از سطح خیابان ها جمع آوری شدند که تمامی آنها از افراد اتباع بیگانه بودند و تمامی این افراد به مجموعه اداره اتباع و اردوگاه اتباع معرفی شدند.
وی اظهارداشت: از مجموع کودکان کار و خیابانی جمع آوری شده در سطح شهر کرمان، 52 نفر دارای برگ سرشماری غیرمجازین، 27 نفر دارای کارت آمایش معتبر و 19 نفر دارای گذرنامه معتبر و 20 نفر نیز کاملا غیرمجاز بودند که این افراد به صورت کامل از کشور طرد شدند.