با حضور مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان ،نماینده خیر دکتر کامیابی،معاون دانشگاه علوم پزشکی مرکز خدمات جامع روستایی مرحومه مهری فرخیان به همت بنیاد نیکوکاری اکبر نوحی با زیربنای 517متر مربع و تجهیزاتی به مبلغ 950میلیون ریال از اعتبارات سازمان اجتماعی کشور در  الله آباد افتتاح شد.
صبح دوشنبه با حضور مدیر کل امور اجتماعی وفرهنگی استانداری، مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و دکتر کامیابی مرکز بهداشتی و درمانی الله آباد افتتاح شد.کلنگ زنی این مرکز در اسفند ماه 96 انجام شد  وتجهیز این مرکز از  اعتبارات سازمان  اموراجتماعی کشور بوده است  که جذب این اعتبار با پیگیریهای زهر ا موسی پور مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری ویژه تجهیز مراکز خیرساز به دانشگاه علوم پزشکی انجام شد
زهرا موسی پور گفت : این مرکز دومین مرکز خیر ساز بهداشت و درمان در حاشیه شهر کرمان می باشد که ساختمان ان توسط خیرین احداث شده است وتجهیزاین مراکز از  اعتبارات سازمان  اموراجتماعی کشور بوده است .همچنین با اشاره به اجتماعی کردن مسئله بهداشت و درمان در جامعه که با توسعه زیر ساختها گسترش می یابد وحضور تاثیرگذار خیرین در توسعه حوزه بهداشت قابل چشم پوشی نیست .
وی گفت پیشگیری در بهداشت و درمان خصوصا پیشگیری از تولد نوزادان معلول در کشور یکی از پیشگیریهای قابل توجه در جامعه می باشد.و از  دستگاههای دولتی خواست تسهیل کننده حضور خیرین در جامعه باشند . فراهم نمودن امکانات برای حضور خیرین کوتاه نمودن زمان واگذاری زمین از وظایف دستگاههای مربوط می باشد.
مدیرکل دفتر اموراجتماعی استاندای گفت :حضور دفاتر تسهیلگری در حاشیه شهر کرمان باعث توسعه اجتماعی روستاها شده است  و افتتاح این مرکز که با فراهم نمودن محیط و امکانات مناسب و درشان مردم به افزایش سطح کیفیت  خدمات کمک نمووده و رضایت مراجعه کنندگان رابهمراه داشته است .
زهرا موسی پور تاکید کرد :مناطق حاشیه نشین نیازمند خیرینی با اندیشه های بلند در حوزه سلامت ،آموزش و پرورش و ایجاد محیط برای تفریح کودکان و نوجوانان و جوانان است و حضور خیرین حمایت از ساکنین این مناطق است
این مرکز با زیربنا 517 متر خدمات پزشکی ،دندانپزشکی ، داروخانه ،مامائی و مشاوره را به ساکنین منطقه ارائه میدهد .