مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری پیش از ظهر امروز در نشستی به مناسبت هفته تشکلها با سازمانهای مردم نهاد در حوزه پیشگیری از مواد مخدر ، به نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه استان اشاره کرد .
زهرا موسی پورضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و تشکر از حضور سازمانهای مردم نهاد ، با تاکید براینکه سازمانهای مردم نهاد با هم افزایی بیشتر با یکدیگر و تعاملات بهتر میتوانند به بازوی توانمند دولت تبدیل شوند .
وی گفت : فراهم سازی این بستر تعامل و هم افزایی، برگزاری نشست های تخصصی ویژه سازمانها در دستورکار دفتر امور اجتماعی  و فرهنگی استانداری  استانداری بوده است که به موفقیتهای خوبی در این زمینه رسیده است.  
زهرا موسی پور گفت از اقدامات دفتر امور اجتماعی ایجاد زمینه و بستر هماهنگی هایی از طریق ارتباط دستگاهها با سازمانهای مردم نهاد که میتوان از هماهنگی سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست با اداره محیط زیست ،سازمانهای مردم نهاد در حوزه سو استفاده از مواد مخدر با شورای مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر ، سازمانهای مردم نهاد حوزه ورزش و جوانان با اداره ورزش و جوانان ، سازمانهای مردم نهاد در حوزه بهداشت و سلامت عمومی با دانشگاه علوم پزشکی و سازمانهای مردم نهادحوزه میراث و گردشگری با اداره میراث و گردشگری نام برد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری  با بیان این موضوع که چنانچه سازمانهای مردم نهاد در جهت اهداف خود گام بردارند و فعالیت کنند،  مخصوصا  نقاط دور افتاده استان ،که نیازمند به حضور این سازمانها هستند  باعث انگیزه بیشتربرای  پیوستن افراد جامعه به سازمانها باشد .اگرتشکیل شبکه بزرگی از افراد داوطلب به خدمت به هم نوع و افراد نیازمند به دریافت  خدمات هدف همه سازمانها باشد جامعه  ای توسعه یافته را میتوان تصور کرد.
وی گفت :.سازمانهای مردم نهاد میتوانند نیازهای  آموزشی خود را به دفتر اجتماعی استانداری اعلام کنند تا پس از بررسی برای برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز این دفتر اقدام نماید تا کیفیت خدمات در سازمانهای مردم نهاد بالا برود .
زهرا موسی پور با بیان اینکه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بهمراه کارشناسان دفتربرای برای حل مسائل و مشکلات  سازمانهای مردم نهاد آمادگی دارند.و هرگونه پیشنهاد و انتقاد ما را در جهت اصلاح بیشتر کمک میکند.
 برگزاری این هفته به پیشنهاد دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری کرمان پس از تایید وزارت کشور از امسال در سراسر کشور از تاریخ 20مردادماه تا 25مرداد برگزار میگردد .