با شروع هفته تشکل ها مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خانم موسی پور از تشکل مردم نهاد انجمن ایثارگران اسوه کرمان بازدید کرد. دبیر انجمن گزارش فعالیت یکساله را ارائه نمودند. این انجمن  با هدف خدمت رسانی به ایثارگران و خانواده های انها از سال 97 فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز نموده است. و درراستای خدمات فرهنگی اجتماعی اردوهای زیارتی عتبات عالیات و مشهد مقدس و جشنواره های ورزشی سالانه ویژه ایثارگران و خانواد های آنها را برگزار می نماید.