دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با اشاره به لزوم هم افزایی گفت: هم افزایی باعث می شود تا حکمرانی قوی تر، فساد کمتر و در نتیجه اعتماد مردم به حکومت بیشتر شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمد حسن ضیائی فر در جلسه آموزشی ویژه دبیران ستاد عفاف و حجاب صیانت از حقوق شهروندی و سازمان های مردم نهاد در سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان گفت: وقتی نتوانیم پاسخگوی مردم باشیم، شرمندگی آن بیشتر از هر چیز دیگری خواهد بود بنابراین باید خستگی، یاس و ناامیدی را در این راه از بین ببریم و بتوانیم آنطور که باید و شاید برنامه های دستگاه های مربوطه خود را پیش ببریم.
وی اذعان کرد: امروزه در سطح جهان در نظام های حکمرانی، بیش از آنکه بپرسند چرا حکومت می کنید، می‌پرسند چگونه حکومت می کنید، که خود نشان دهنده این موضوع است که کارآمدی حکومت ها از همه موضوعات مهم تر است.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با اشاره به لزوم هم افزایی گفت: هم افزایی باعث می شود تا حکمرانی قوی تر، فساد کمتر و در نتیجه اعتماد مردم به حکومت بیشتر شود و اگر بتوانیم کارامدی را بالا ببریم، اعتماد بیشتر‌ و سرمایه اجتماعی بالاتر خواهد رفت.
ضیائی فر ادامه داد: ما در این زمینه چالش های زیادی داریم. چالش های ساختاری، چالش‌های عدم وجود هم افزایی و عدم شناسایی ظرفیت ها و ... مواردی است که با آنها دست و پنجه نرم می کنیم  و باید برای آنها برنامه جدی داشته باشیم.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران گفت: تلاش کنید در استان هم افزایی ها بیشتر شود زیرا با افزایش این هم افزایی کارآمدی خودتان و دستگاه های شماها بالاتر و توجه به حقوق شهروندی مردم در دستگاه مربوطه نیز ارتقاء پیدا خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان زهرا موسی پور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان نیز در این جلسه با شاره به آیاتی از قرآن کریم پیرامون یکسان بودن انسان‌ها بیان کرد: هیچ تفاوتی بین انسان ها نیست و قانون اساسی در همه جای دنیا به مساوات و برابری پایبند است.
وی افزود: امیدواریم برگزاری چنین جلساتی کمکی به کسانی باشد که با حقوق شهروندی سر و کار دارند و بتواند نقشه و طرحی برای ادامه راه هرچه بهتر اجرای حقوق شهروندی در استان کرمان، باشد
براساس این گزارش دکتر محمدرضا زمانی، مدرس دانشکده های حقوق نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی در دوران آسیب و آسیب های اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است، افزود: گروه های آسیب پذیر به قشری گفته می شود که از بعد برخی از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، روانی و خانوادگی دچار ضعف بوده و دربرابر آسیب ها بیشترین لطمه را می خورند که در موضوع حقوق شهروندی باید به این قشر نگاه ویژه صورت گیرد.

وی تاکید کرد: بحث آموزش در زمینه حقوق شهروندی بسیار مهم بوده که می تواند هم در سطح ملی و هم سطح بین المللی شکل گیرد.

دکتر مصطفی میر احمدی دکترای حقوق عمومی نیز در این همایش ضمن تاکید بر اهمیت  کار سمن ها در شکل گیری حقوق شهروندی گفت: در این راستا سمن هامی توانند با همفکری با یکدیگر، ابتدا تکلیف و وظیفه خود را در این راستا شناخته و تبیین کرده و سپس این وظیفه را به بیرون و جامعه انتقال دهند.