درجلسه  کارگروه اجتماعی و فرهنگی ذیل شورای توسعه و برنامه ریزی استان  که صبح چهارشنبه در محل دفتر معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری به ریاست دکتر زهرا موسی پور  تشکیل شد.مدیران دستگاههای اجرایی استان به تفکیک وظایف  قید شده در طرح برنامه های خود را جهت تصویب ارائه دادند.
این کارگروه که با 4برنامه اجرایی رفع فقر مطلق،کاهش آسیب های اجتماعی ،برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری و گفتمان سازی و اطلاع رسانی اقتصاد مقاومتی در کمیته اجتماعی از کمیته های سه گانه ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و طرحهای دستگاهها پس از طرح  و تصویب به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال میشود.
مدیر کل دفتر اجتماعی  استانداری از تاکید و پیگیری های مداوم  دفتر اجتماعی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی  صحبت کردند و خدمات  این دفتر در جهت کاهش آسیب های اجتماعی مخصوصا نقاط آسیب پذیر استان را تشریح کردند .
وی تاکید کرد طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی که اقتصاد مقاومتی باید درون زا باشد. تعریف ساده تر میتوان گفت افراد باید از درون خود اقتصاد مقاومتی را شروع کنند وگفتمان سازی اقتصاد مقاومتی میتواند حرکت مثبتی در تحقق اهداف اصلی جامعه صورت گیرد .
زهرا موسی پور گفت اگر همه اقشار جامعه با فرهنگ گفتمان اقتصاد مقاومتی آشنا گردند و همه مردم با یک تفکر و جهت گیری مشخص خود را در این گفتمان سهیم بدانند حرکت جامعه به سمت مثبت خواهد بود.
دکتر صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان و نماینده  کمیته امداد امام خمینی برنامه های  خود را در جهت رفع فقر مطلق در جامعه مطرح کردندو برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه کاهش فقر مطلق عنوان شد.
در این جلسه نماینده اداره ارشاد اسلامی، سید جواد اوحدی طرح های اداره ارشاد اسلامی را درحوزه گفتمان سازی واطلاع رسانی در اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.
و در پایان نماینده پارک علم و فن آوری ، عباس طهمورثی از اهمیت شرکت های دانش بنیان در کنار دولت در جهت گفتمان سازی اقتصاد مقاوتی و نیاز به تحقیقات علمی برای ئاجرای طرح  ،طرح های پارک را  ارائه نمودند.
این کارگروه که با 4برنامه اجرایی رفع فقر مطلق،کاهش آسیب های اجتماعی ،برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری و گفتمان سازی و اطلاع رسانی اقتصاد مقاومتی در کمیته اجتماعی از کمیته های سه گانه ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و طرحهای دستگاهها پس از طرح  و تصویب به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال میشود.