همایش سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان کرمان با حضور خانم دکتر آقایی مدیر کل دفتر مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دکتر موسی پور مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمان، مهندس شاکری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان و جمعی از مسئولین حفاظت محیط زیست و سمن های محیط زیستی استان برگزار شد.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گفت :محیط زیست باید اولویت مردم باشد و محیط زیست باید توسط مردم حفاظت شود چناچه حفظ محیط زیست از  ذهن افراد جامعه شروع شود محیط زیست را برای آینده میتوانیم پاس بداریم.
وی گفت : مدیران میتوانند یک برنامه ویژه برای حفظ محیط زیست داشته باشند تا بصورت علمی از محیط زیست حمایت کنندوسازمانهای مردم نهاد باید در کنارصنعت باشند تا محیط زیست حفظ شود و آسیبی به آن وارد نشود.
گردهمایی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان  با همکاری و همیاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان و سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان کرمان به میزبانی گروه صنعتی بارز در محل کارخانه لاستیک بارز کرمان برگزار شد. .
در این همایش از فعالان محیط زیست در حوزه پسماند تقدیر شد و بازدیدی از نمایشگاه دستاوردهای سمن های زیست محیطی استان که در محل نمایشگاه دایر بود انجام گرفت.