نمایشگاه اقدامات دستاوردهای ملی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در نیمه دوم مهرماه در سطح ملی در تهران برگزار میگردد
 نمایشگاه اقدامات دستاوردهای ملی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در نیمه دوم مهرماه در تهران برگزار میگردد این مطلب را خانم موسی پورمدیرکل دفتر اموراجتماعی در جلسه  ویدئو کنفرانس که با حضور مدیران اجتماعی کشوربه ریاست معاون وزیر کشور برگزار شد عنوان کرد.
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت:این نمایشگاه یکی از معیارهای تخصیص اعتبار به دستگاههای استان در سال آینده باشد و عدم ارسال به موقع مستندات در حوزه های مشخص شده میتواند در اعتبارات سال آینده دستگاه تاثیرگذار باشد.
زهرا موسی پور گفت: در جلسه ای که پیش از ظهر امروز بصورت ویدئو کنفرانس با کلیه مدیران اجتماعی کشوربه ریاست معاون وزیر کشور برگزار گردید تاکید شد که از کلیه اقداماتی که دستگاهها در این حوزه کاهش اسیب های اجتماعی  داشته اند استقبال شده و مستندات در قالب عکس ،گزارش ،کلیپ و اینفوگرافی به دبیرخانه برگزاری نمایشگاه ارسال شود.
مدیرکل دفتر اجتماعی تاکید کرد این نمایشگاه با رویکرد ملی برگزار خواهد شد و اقدامات دستگاه ها در حوزه ملی مورد بررسی و جهت بازدیددر نمایشگاه قرارخواهند گرفت .