درنشست تخصصی مدیران و کارشناسان  اقتصادی دفاتر تسهیلگری و اقای پورواجد  مدیرعامل محترم صندوق کارآفرینی امید ، خانم موسی پور مدیر کل اجتماعی فرهنگی استانداری کرمان و ناظر عالی طرح تسهیلگری محلات بیان کرد:
 هم افزایی و ورود تخصصی دفاتر تسهیلگری موجب ایجاد مشارکت بالای مردم محلی در حوزه های اقصادی و همچنین اجتماعی و مددکاری شده است. مدیر کل اجتماعی فرهنگی استانداری کرمان همچنین پتانسیل و ظرفیت بالای مردم در کارآفرینی و خوداشتغالی را امیدوارکننده دانست و افزود: دفاتر تسهیلگری به خوبی میدانند در حاشیه شهرها زندگی چگونه می گذرد و کارشناسان دراین دفاتر باید با روحیه جهادی کار کنند نه روحیه کارمندی .
خانم موسی پور در ادامه بیان داشت: جلسات متعددی با جناب آقای پور واجد مدیر صندوق کارآفرینی امید د راستای اعطای تسهیلات به مشاغل خرد خانگی صورت پذیرفته است.  همچنین  دفاتر تسهیلگری افراد توانمند و مستعد را دربسیاری از زمینه های شغلی شناسایی کرده اند. تعدادی از این افراد تولید کننده بوده و بازار فروش محدودی نیز دارند لیکن تعدادی نیازمند گذراندن دوره های آموزشی تخصصی و دریافت مدرک مرتبط با می باشند که این مهم با تلاش دفاتر تسهیلگری و با هدف توانمند سازی مردم محلی و ایجاد اشتغال در حال انجام است. خانم موسی پور در ادامه بیان داشت: مشاغل شناسایی شده واجد شرایط در هر محله بر اساس ساختار موجود و نیاز بازار محلی  در چندین گروه  کاری شناسایی شده اند و امیدواریم بتوانیم در ادامه با همکاری صندوق کارآفرینی امید به اجرای طرح روستای بدون کار در دو روستای تحت پوشش طرح تسهیلگری محلات روستای شرف آباد و الله آباد کمک کنیم.
مهندس پورواجد در ادامه به تشریح طرح روستای بدون بیکار و ارائه تسهیلات به  افراد شناسایی شده توسط دفاتر تسهیلگری در محلات شرف آباد و صیاد شیرازی و الله آباد خبر داد. وی در ادامه افزود: شرایط دریافت تسهیلات برای افراد جویای کار و دارای مهارت دشوار نبوده و در خصوص مشکلاتی همچون تضامین بانکی راه حل هایی اتخاذ شده است ایشان رسالت صندوق کارآفرینی امید را اجتماعی و همیاری خواند. مدیر صندوق کارآفرینی امید در رابطه با استفاده از تسهیلات سایر محلات حاشیه نشین در کرمان افزود: به زودی و با انعقاد تفاهمنامه با جهاددانشگاهی استان کرمان به تعدادی از این افراد تسهیلات اعطا خواهد شد.