ساختمان پایگاه سلامت شهری شادروان دکتر احسان سپهری به منظور خدمات رسانی به 12 هزار و 300 نفر از مردم محله حاشیه ای بنی هاشم کرمان با حضور معاون وزیر و رییس سازمان اجتماعی کشور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری افتتاح شد.
 مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان در افتتاح این مراسم گفت: ساختمان پایگاه سلامت شهری شادروان دکتر احسان سپهری با هزینه کرد 450 میلیون تومان احداث شده و حدود 100 میلیون تومان نیز برای تجهیز آن هزینه شده است که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان اجتماعی کشور افتتاح شد.
زهرا موسی پور افزود: کار احداث این مجموعه از شهریور 95 آغاز شده است.
وی مساحت این مجموعه را 375 مترمربع و زیربنای آن را 300 مترمربع عنوان کرد و ادامه داد: این مرکز از محل اعتبارات تملک دارایی های سازمان اجتماعی کشور و با هماهنگی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان تجهیز شده است
وی عنوان کرد: تاکنون دو پایگاه سلامت شهری درمحله های الله آباد و قمر بنی هاشم ایجاد شده است.
معاون وزیر و رئیس سازمان اجتماعی کشور در ادامه  سوله های  آموزشی مربوط به آموزش مهارتی ویژه سکونت گاه غیررسمی شهرک صنعتی و 9 مرکز دیگر را افتتاح کرد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان در این باره نیز در جمع خبرنگاران گفت: برای خرید تجهیزات این مراکز یک میلیارد و 700 میلون تومان هزینه شده است که در این مرکز هنرجویان علاقه مند  به معرفی دفاتر تسهیل گری به صورت رایگان آموزش می بینند.
معاون وزیر و رئیس سازمان اجتماعی کشور به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان درادامه از دفتر تسهیل گری شهرک صنعتی و سرآسیاب فرسنگی نیز بازدید کرد