در راستای تخصیص اعتبار تملک و دارایی سازمان اجتماعی کشور  به تجهیز فضاهای فرهنگی و اجتماعی حاشیه شهر کرمان و به منظور نظارت بر حسن اجرای طرح  ، زهرا موسی پور مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی روز پنجشنبه مورخ 30/3/98 از 3 مرکز تجهیزشده در شهرکرمان بازدید کردند .
مدرسه پسرانه  ابتدایی شهدای 39 از مدارس واقع در محله بنی هاشم با 17 کلاس و 545 دانش آموز یکی از 21 مدرسه ای است که از طریق تخصیص اعتبار به اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در سال 97 تجهیز گردید . بنا به اظهارات مدیر مدرسه ،  علیرغم اینکه این مدرسه محل اسکان میهمانان نوروزی و تابستانی می باشد تاکنون ازداشتن کولر و آب سردکن محروم بود ه است .
در راستای تجهیز فضاهای فرهنگی و اجتماعی حاشیه شهر و از محل اعتبار تملک و دارایی سازمان اجتماعی کشور و باهماهنگی دفتراجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان ، مرکز درمانی خیر ساز محله بنی هاشم با اعتبار 000/000/950/1 درسال 97 تجهیز گردید  این مرکز درمانی که  توسط خانواده مرحوم دکتر سپهری ساخته شده است  دارای واحدمراقبین سلامت ،  مامایی  واکسیناسیون و غیره می باشد .
 راستای تجهیز فضاهای فرهنگی و اجتماعی حاشیه شهر و از محل اعتبار تملک و دارایی سازمان اجتماعی کشور و باهماهنگی دفتراجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان ، 10مرکز  آموزش فنی و حرفه ای درمحلات حاشیه شهر و جنوب کرمان  با اعتباری بالغ بر  تجهیز گردید
راستای تجهیز فضاهای فرهنگی و اجتماعی حاشیه شهر و از محل اعتبار تملک و دارایی سازمان اجتماعی کشور و باهماهنگی دفتراجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان ،  9 مرکز  آموزش فنی و حرفه ای درمحلات حاشیه شهر و 4 مرکز درجنوب   و 1 مرکز در زندان مرکزی کرمان  با اعتباری بالغ بر 000/000/420/19 تجهیز گردید .زهراموسی پور مدیرکل دفترامور اجتماعی با معیت دکتر جهانگیری مدیرکل فنی حرفه ای ، دکتر ملامحمدی مدیرآموزشهای حرفه ای از تجهیزات  مرکز شماره 6 فنی حرفه ای واقع در حاشیه شهرک صنعتی بازدید کردند .